Competentiemanagement

Competentiemanagement is een vrij nieuwe vorm van HRM-management. Voordelen zijn:
  • Het HRM-instrumentarium kan worden gekoppeld aan de (strategische) doelstellingen van de organisatie;
  • De verschillende HRM-instrumenten worden optimaal op elkaar afgestemd;
  • Competenties worden o.a. geformuleerd in termen van gedrag.
Met competentiemanagement kan richting worden gegeven aan het selecteren, ontwikkelen, beoordelen en belonen van medewerkers.
Vragen die aan de orde komen zijn:
 
  • Wat zijn de gewenste/noodzakelijke (kern)competenties voor het realiseren van de organisatiedoelen?
  • Wat zijn de competentieprofielen voor de verschillende functies?
  • Wat zijn de competenties van de medewerker, hoe verhoudt dit zich met het gewenste profiel en welke acties zijn mogelijk indien er verschillen zijn?
  • Toepassing van competentiemanagement op het HRM-instrumentarium.  
Connect Advies helpt u met de invoering van competentiemanagement bij uw organisatie.