Training stresshantering

De training is bedoeld voor medewerkers die last hebben van (chronische) stress en/of werkdruk en voor medewerkers die altijd maar moe zijn en op zoek zijn naar meer energie.

Langdurige werkdruk en stress, waarbij er onvoldoende herstel is, leiden tot tal van lichamelijke, emotionele en mentale problemen. Ook kunnen medewerkers die vroeger goed of uitstekend functioneerden door stress problemen krijgen op het werk. Zij kunnen zich bijvoorbeeld slechter concentreren, maken meer fouten of zijn eerder geïrriteerd. Daarom is het belangrijk om de werkdruk en de stress aan te pakken. Door het krijgen van meer energie wordt het mogelijk om in ieder geval weer op het niveau van vroeger te functioneren!

De training is praktisch en gericht op het beter hanteerbaar maken van stress en het oplossen van de stressoren. Ook is er aandacht voor preventie en het in de toekomst beter kunnen bewaren van de energiebalans.

Deelnemers krijgen tijdens de training informatie, technieken/handvatten en ontspanningsoefeningen. Ook worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd. Zij krijgen ook "huiswerk" mee: verdiepingsvragen en oefeningen.

In 7 wekelijkse groepsbijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Herkennen van stresssignalen
  • Inzicht in eigen stressoren
  • Aanpak van vermoeidheid, leefstijl, ontspanning en vitaliteit
  • Kijken naar jezelf, wat levert mij stress op?
  • Anders omgaan met moeilijke situaties
  • Vaardigheden voor stresshantering
  • Doelen en prioriteiten stellen, timemanagement
  • Werkattitude, oplossen van eventuele werkgerelateerde problemen, vergroten van plezier op het werk
  • Verzilvering en preventie

Na afloop van de training weten deelnemers wat de gevolgen zijn van chronische stress, kunnen zij stresssignalen herkennen, is de werkdruk hanteerbaar gemaakt en hebben zij handvatten om balans te houden in leven en werk.

Zij zijn ontspannen en energiek en hebben meer plezier in het werk! 

Op verzoek kan ik een programma op maat maken voor uw organisatie.