Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Functionerings- en beoordelingsgesprekken, jaar-, plannings- of resultaatgesprekken, het zijn allemaal waardevolle HRM-instrumenten.
In deze gesprekken bespreken leidinggevende en medewerker wat de verwachtingen zijn en worden er afspraken gemaakt hoe dit te realiseren. Ook de waardering cq beloning van de resultaten van de medewerker komt aan de orde.
 
Connect Advies ondersteunt u bij de invoering van een adequaat gespreksinstrumentarium. Ook het maken van meetbare resultaatafspraken of het opstellen van persoonlijk ontwikkelingsplannen (pop’s) kan hierbij aan de orde komen. Leidinggevenden kunnen begeleid/getraind worden in vaardigheden die nodig zijn om deze gesprekken succesvol te houden.