Begeleiding bij Stress en Burnout

De individuele begeleiding is bedoeld voor mensen die last hebben van (chronische) stress, overspannen zijn of een burn-out hebben. Voor mensen die altijd maar moe zijn en op zoek zijn naar meer energie.

Langdurige stress, waarbij er onvoldoende herstel is, leidt tot tal van lichamelijke, emotionele, mentale en gedragsmatige problemen. Dat vind ik jammer, want een vitaal leven is ook voor u weggelegd!

"Stress" is vaak complex. Zo kan er een veelheid van klachten zijn, waar ook weer een veelheid van oorzaken aan ten grondslag ligt. Juist die veelheid maakt stress voor de meeste mensen vaag en daardoor moeilijk hanteerbaar. Ook blijkt stress zich in de praktijk voor ieder mens in unieke, specifieke patronen te vertalen. In de begeleiding breng ik de veelheid van informatie helder in kaart, zodat ik gericht methodieken kan inzetten om de stress beter te hanteren.

De begeleiding is praktisch en gericht op het zo spoedig mogelijk hanteerbaar maken van klachten cq. problemen.  In persoonlijke gesprekken komen vaak de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Informatie over de gevolgen van chronische stress
  • Herkennen van stresssignalen
  • Aanpak van vermoeidheid, leefstijl, ontspanning en vitaliteit
  • Kijken naar jezelf, wat levert mij stress op?
  • Anders omgaan met moeilijke situaties
  • Vaardigheden voor stresshantering
  • Doelen en prioriteiten stellen, timemanagement
  • Werkattitude, oplossen van eventuele werkgerelateerde problemen, vergroten van plezier op het werk
  • Verzilvering en preventie

Het resultaat van de begeleiding is dat u zich weer ontspannen en energiek voelt en meer plezier heeft in leven en werk!