In-, door- en uitstroom

Als duidelijk is wat de verschillen zijn tussen de gewenste en huidige kwaliteiten van uw medewerkers kunt u uw in- door- en uitstroombeleid hierop afstemmen.
  • Connect Advies kan u helpen bij het opstellen van een wervings- en selectiebeleid en u adviseren over vacaturevervulling. Ook ondersteun ik bij het voeren van een selectiegesprek. 
  • Mobiliteit van uw medewerkers is te sturen. Door het opstellen en uitvoeren van een gericht doorstroombeleid zorgt u ervoor dat uw medewerkers werkzaam zijn op die plaatsen waar zij het meest tot hun recht komen. 
  • Veel organisaties zien uitstroom als iets waar zij weinig invloed op hebben, maar dit is zeker niet het geval. Ook de uitstroom van medewerkers is te beïnvloeden. Ik kan u helpen bij het opstellen en het uitvoeren van een gericht uitstroombeleid.