Invoeren van verzuim- en gezondheidsmanagement

Connect Advies kan u ondersteunen bij de daadwerkelijke invoering van gezondheidsmanagement in uw organisatie. De ondersteuning kan hierbij gericht zijn op de invoering van een gezondheidsbeleid, het formuleren van een effectiever verzuimbeleid maar ook op de dagelijkse uitvoering van uw ziekteverzuimbeleid. U kunt hierbij denken aan:

  • Plan van aanpak voor invoering van gezondheidsmanagement;
  • Opstellen of aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid, opstellen van protocollen;
  • Advisering over de reïntegratie van de zieke medewerkers, maken en uitvoeren van reïntegratieplannen, voldoen aan administratieve wettelijke verplichtingen om sancties te voorkomen;
  • Begeleiding/coaching van managers;
  • Een training verzuimgesprekken voor managers of een workshop herkennen van stresssignalen bij medewerkers;
  • Casemanagement in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.