Management Development

Alle medewerkers zijn belangrijk voor uw organisatie. Managers nemen hierbij een sleutelpositie in. Management Development is een samenhangend geheel van activiteiten dat erop gericht is dat u op iedere managementfunctie de juiste persoon heeft zitten. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst, want Management Development is ook toekomstgericht.
Het gaat hierbij om vragen als:
  • Wat is het gewenste managementprofiel?
  • Hoe verhoudt dit zich met de kwaliteiten van het huidige management?
  • Welke acties zijn nodig om eventuele verschillen te overbruggen?
Ik adviseer en help u met de invoering van Management Development. Ook kan ik u ondersteunen bij potential-trajecten. Waar zitten de potentials in uw organisatie en hoe kan hun ontwikkeling optimaal vorm worden gegeven?