Ontwerp van een strategisch HRM-beleid

Mensen maken het bedrijf. Dat is mijn visie. U kunt als organisatie alleen maar succesvol zijn als uw HRM-beleid een afgeleide is van uw ondernemingsdoelstellingen. Met andere woorden: als u een strategisch HRM-beleid heeft geformuleerd.

Vraagstukken die hierbij aan de orde zijn: 

  • Wat wil uw organisatie in de toekomst bereiken (organisatiedoelen)?
  • Wat betekent dit dan voor de structuur van de organisatie, de cultuur, de waarden en normen, de managementstijl, de werkprocessen, het personeelsbestand, gedrag, houding en werkwijze van medewerkers en de instrumenten van personeelsbeleid?

Ik help en ondersteun u met het vinden van de antwoorden op deze vragen.
Het resultaat hiervan is dat u een HRM- cq personeelsbeleid heeft dat maximaal inspeelt op het realiseren van de doelstellingen van uw bedrijf. Want de ontwikkeling en het succes van een organisatie zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteiten van de mensen die er werken.