Organisatieverandering

Omgevingen veranderen; organisaties veranderen en blijven in beweging. Connect Advies begeleidt organisaties bij reorganisaties. Het gaat hierbij om zaken als:

  • Verhelderen van vragen als “Waar wil de organisatie naar toe?
  • Wat betekent dit voor de structuur van de organisatie, de cultuur, de functieopbouw, gewenste vaardigheden en gewenst gedrag van management en medewerkers?
  • Omschrijving van stappen die in het reorganisatieproces moeten worden doorlopen en maken van een planning;
  • Omgaan met weerstand;
  • Plaatsing van medewerkers;
  • Wat te doen met medewerkers waarvoor geen plaats meer is.