Plezier in Prestatie

Medewerkers die plezier hebben in hun werk presteren beter.
Want mensen die iedere dag met plezier naar het werk gaan zijn gemotiveerd, hebben hart voor de organisatie, vertonen grote inzet, zijn loyaal en klantgericht. Goede samenwerking en communicatie zijn een voorwaarde voor plezierig werken.
 
Pleziermanagement is een concept waarmee u het plezier van uw medewerkers op het werk kunt vergroten. Pleziermanagement is zowel mensgericht als zakelijk. Het gaat om plezier en om resultaat. Organisaties waar medewerkers plezier hebben in hun werk behalen meer winst. Ook hebben ze minder kosten, het verzuim is lager en er is minder verloop van personeel. Pleziermanagement kost dus niet, maar levert op. Daarom noem ik pleziermanagement modern zakelijk.
 
Voor alle organisaties geldt dat succes onlosmakelijk verbonden is met de mensen die er werken. In mijn ogen is pleziermanagement in deze tijd het antwoord en de uitdaging voor alle organisaties die succesvol willen zijn. Graag help ik u met het aangaan van deze uitdaging.
 
Plezier in Prestatie krijgt u door:
 • Duidelijke doelen
 • Inspirerend leiderschap
 • Open communicatie en feedback
 • Waardering te uiten
 • Betrokkenheid
 • Ruimte laten bij uw medewerkers
 • Aandacht voor de balans tussen werk en privé
 • Vieren van successen
Voor een oriënterend gesprek kunt u contact met mij opnemen. Daarna maak ik een voorstel hoe het concept bij uw organisatie ingevoerd kan worden. U kunt hierbij denken aan de volgende onderdelen:
 • Uitleg van het concept
 • Pleziermeting: inventariseren van het huidige plezier in het werk
 • Visie en doelen bepalen: wat is uw droom?
 • Maken van een actieplan
 • Versterken van plezierig leiderschap
 • Verbeteren van samenwerking, communicatie en feedback
 • Bewaken van de balans