Quick Scan verzuim

Bij verzuim boven de 4% zouden bij u alle alarmbellen af moeten gaan.
 
Veel verzuim bestaat uit het zogenoemde ‘grijs verzuim’. Dit is verzuim waarbij er medisch geen noodzaak is om niet te gaan werken. Omstandigheden op het werk of in het privé-leven van medewerkers geven de doorslag voor de ziekmelding.
 
Voor organisaties die hun verzuim omlaag willen brengen is deze quick scan bedoeld. Alle factoren die van invloed zijn op het verzuim komen aan de orde. Het bestaande verzuimbeleid wordt bekeken. Is het effectief, werkt het in de praktijk en is er aandacht voor preventie? Ook krijgt u inzicht in uw verzuimkosten en in de besparingsmogelijkheden bij daling van het verzuim.
 
Door de quick scan worden uw managers gemotiveerd het verzuim terug te dringen, waardoor direct resultaten worden behaald.
 
In de schriftelijke rapportage krijgt u:
  • Een analyse van uw verzuimcijfers. U krijgt inzicht in de kosten van verzuim, er wordt een branchevergelijking gemaakt en u weet wat uw besparingen zijn bij daling van uw verzuim;
  • Een analyse van het preventieve en curatieve verzuimbeleid: is er beleid en zo ja, wat is de kwaliteit hiervan, voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen?
  • Informatie over de uitvoering van het verzuimbeleid;
  • Een berekening van uw besparingsmogelijkheden bij een effectief verzuimbeleid;
  • Concrete adviezen voor verbetering van uw verzuimbeleid;
  • Advies over de opzet van gezondheidsmanagement.